Skupne izložbe / Joint exhibitions

– 1976. Zagreb, Galerija Karas, Izložba “Stimulacija mladih autora” (prva izložba)

– 1976. Zagreb, Galerija HDLU, Izložba za prijam u članstvo HDLU

– 1977. Zagreb, Umjetnički paviljon,” 9. salon mladih” (priznanje)

– 1977. Zadar, Moderna galerija, “1. salon mladih”

– 1977. Rijeka, Moderna galerija, 9. biennale mladih

– 1977. Zagreb, Umjetnički paviljon, Otkup umjetnina

– 1978./1979. Zagreb, Umjetnički paviljon, “10. salon mladih”

– 1979. Zagreb, Galerija Karas, Izložba “Kritičari odariru”

– 1979. Zagreb, Galerija Dars, “Izložbe grupe autora”

– 1979. Zagreb, Umjetnički paviljon, “11. salon mladih”

– 1980. Split, Umjetnički salon i Salon foto kluba Split, “11. splitski salon”

– 1980. Zagreb, Umjetnički paviljon, “12. salon mladih”

– 1980. Krapina, “V. međunarodni simpozij kipara Forma prima”

– 1980. Zagreb, Galerija Studentskog centra, “Izložba dobitnika nagrade Sedam sekretara Saveza komunističke omladine Jugoslavije”

– 1981. Pančevo, Savremena galerija centra za kulturu “Olga Petrov”, “1. pančevačka   izložba jugoslovenske skulpture”

– 1981. Gospić, 16. lički annale, “Suvremena hrvatska skulptura u drvu”

– 1981. Zagreb, Umjetnički paviljon, “16. zagrebački salon”

– 1981. Zagreb, Galerija Schira, Izložba “Galerija Schira 1975-1981”

– 1981. Zagreb, Salon galerije Karas, “Zagrebački umjetnici mlađe generacije”

– 1981. Zagreb, Umjetnički paviljon, “13. salon mladih”

– 1981. Split, Umjetnički salon, “35. prvomajska izložba”

– 1981. Split, Umjetnički salon, “Splitski salon”

– 1981. Hvar, Galerija Skorpion, “Palmižana i umjetnici”

– 1981. Titograd, Umjetnički paviljon, “Izložba Saveza Hrvatskih društava likovnih         umjetnika”

– 1981. Beograd, Paviljon “Cvijeta Zuzorić”, “Zagrebački umjetnici mlađe generacije”

– 1981. Rijeka, Moderna galerija, “11. biennale mladih jugoslavenskih umjetnika”

–  1981. Split, Galerija Buvina, “Splitski likovni trenutak” (Izložba sedmorice)

– 1981. Skopje, Muzej na sovremenata umetnost “Skopje”, “Sedma izložba na Sojuz na   društva na likovnite umetnici na Jugoslavija”

– 1981. Dubrovnik, Umjetnička galerija, “3. dubrovački salon”

– 1981. Banja Luka, Izložbeni saloni Doma kulture, “Deseti jesenji salon”

– 1981./1982. Split, Umjetnički salon, “3. biennale slika malog formata”

– 1982. Zagreb, Galerija Forum, “Izložba sedmorice autora”

– 1982. Zagreb, Gliptoteka HAZU, “1. treinnale hrvatskog kiparstva”

– 1982. Zagreb, Galerija Karas, Izložba “Kritičari odabiru”

– 1982. Zagreb, Galerija Karas, 10. izložba recentnih radova članova SHDLU

– 1982. Zagreb, Umjetnički paviljon, “14. salon mladih”

– 1982. Zagreb, Galerija Ulrich, “Udružena samoupravna interesna zajednica kulture       grada   Zagreba”

– 1982. Zagreb, Galerija Karas, “10. izložba recentnih radova članova Saveza Hrvatskih društava likovnih umjetnika i Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb”

– 1982. Split, Umjetnički salon, Splitski salon ’82.

– 1982. Split, Umjetnički salon, “Prvomajska izložba”

– 1982. Gospić, Muzej Like, “XVII. lički likovni annale”

– 1982. Šibenik, Velika sala Doma Jugoslavenske narodne armije, “2. svibanjski salon      mladih”

– 1982. Verona, Italija, “Ommaggio a Giulietta”

– 1982. Budimpešta, Varšava, Lodz: “Mladi umjetnici Jugoslavije”

– 1982./1983. Split, Umjetnički salon, “Izložba samostalnih likovnih umjetnika Splita”

– 1983. Dubrovnik, Umjetnička galerija, “5. dubrovački salon” (nagrada)

– 1983. Zagreb, Galerija Karas, “15. salon mladih” (nagrada)

– 1983. Zagreb, Galerija Urlich, “Udružena samoupravna interesna zajednica kulture       grada Zagreba”

– 1983. Split, Umjetnički salon, “Nagrade i priznanja “Slobodne Dalmacije” 1969. –         1983.”

– 1983. Split, Umjetnički salon, “Slika dana”

– 1983. Split, Umjetnički salon, “Splitski salon ’83.”

– 1983. Rijeka, Moderna galerija, “12. biennale mladih jugoslavenskih umjetnika”

– 1983. Pančevo, Savremena galerija centra za kulturu “Olga Petrov”, “2. pančevačka    izložba jugoslovenske skulpture”

– 1983. Murska Sobota, DE Galerija,” 6. jugoslovanski bienale male plastike”

– 1983. Hvar, Galerija Arsenal, “Škoji”

– 1983./1984. Varaždin, Galerija slika; Čakovec, Izložbeni salon; Koprivnica, Galerija,    “Umjetnost osamdesetih”

– 1984. Split,  mjetnički salon, “Biennale malog formata”

– 1984. Osijek, Galerija likovnih umjetnosti, “2. triennale hrvatskog medaljerstva i male   plastike Ivo Kerdić”

– 1984. Budimpešta, Mađarska, Palace of Exhibitions (Mucsarnok), “6. svjetski biennale male skulpture” (priznanje)

– 1984. New York (USA), The Esman Gallery

– 1984. Split, Velika Gorica, Osijek, Karlovac, “Mladi hrvatski kipari”

– 1984. Split, “15. splitski salon” (nagrada)

– 1984. Zagreb, Muzejski prostor, “1. svetski triennale male keramike”

– 1984. Zagreb, Galerijs i Studio galerije Karas, “19. zagrebački salon”

– 1984. Split, Salon Galić, “Otkupna izložba slika i skulptura”

– 1984. Split, Salon Galić, “Prvomajska izložba”

– 1984. Split, Umjetnički salon i Salon Galić, “Splitski salon 1984.”

– 1984. Split, Galerija Dioklecijan,”Art ljeto”

– 1984. Zagreb, Hotel Dubrovnik, “Suvremeni likovni stvaraoci otoka Hvara”

– 1984. Pescara, Tenda Expò (Italija), “Mostra di pittori e sculptori spalatini”

– 1985. Rijeka, Moderna galerija, “13. jugoslavenski biennale mladih” (nagrada)

– 1985. Pančevo, “Savremena galerija centra za kulturu “Olga Petrov”, “3. pančevačka     izložba jugoslovenske skulpture”

– 1985. Split, Galerija Protiron, “Hommage a Petar Smajić”

– 1985. Slovenj Gradec, Slovenija, Međunarodna izložba male skulpture u drvu (pod       pokroviteljstvom OUN)

– 1985. Zagreb, Gliptoteka HAZU, “2. triennale hrvatskog kiparstva”

– 1985. Zagreb, Umjetnički paviljon, “16. salon mladih”

– 1985. Murska Sobota, Ljubljana, Piran, “7. jugoslovanski beinnale male plastike”

– 1985. Split, Dioklecijanovi podrumi, Art ljeto “Niti mita”

– 1985. Hvar, Na Bankete, Galerija na Bankete 1975- 1985.

– 1985. Split, Galerija umjetnina, “Članovi Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Splitu 1975- 1985.”

– 1985. Ljubljana, Mestna galerija, “Nagrajenci reškega bienala mladih”

– 1986. Hvar, Galerija Arsenal, “Hvarski likovni susreti”

– 1986. Zagreb, Hotel Dubrovnik, “Suvremeni likovni stvaraoci otoka Hvara”

– 1986. Split, HMAS, “Hommage Blažu Jurjevu”

– 1986. Zagreb, Galerija proširenih medija, “Mladi kipari za univerzijadu ’87.”

– 1987. Murska Sobota, Ljubljana, Novi Sad, “8. biennale male plastike Jugoslavije”        (nagrada)

– 1987. Zagreb, “18. salon mladih”

– 1987. Zagreb, Muzejski prostor, “Hommage Blažu Jurjevu”

– 1987. Poreč, Istraska sabornica, “26. annale voda, metafora u sudbina”

– 1987. Stari Grad, “Hvarski likovni susreti”

– 1987. Pančevo, Savremena galerija centra za kulturu “Olga Petrov”, “4. pančevačka izložba jugoslovenske skulpture”

– 1988. Zagreb, Gliptoteka HAZU, “3. triennale hrvatskog kiparstva” (nagrada)

– 1988. Zagreb, Galerija Karas, “Staklo u suvremenom hrvatskom kiparstvu”

– 1988. Zagreb, “Treći memorijal Ive Kerdića”

– 1988. Split, Umjetnički salon, “20. splitski salon”

– 1988. Split, Dioklecijanovi podrumi, “Jadranski annale: Memorije Mediterana”

– 1988. Split, Galerija Prisca, “Novogodišnja izložba mladih nagrađenih jugoslavenskih   umjetnika”

– 1989. Muzej revolucije, “Splitski umjetnici 80- ih”

– 1989. Zagreb, Galerija Karas, Izložba “Suvremeno i fenomen prvobitnosti”

– 1989. Split, 21. splitski salon

– 1990. Zagreb, Moderna galerija, “Dvadeset godina nagrade Josip Račić”

– 1990. Zagreb, Sarajevo, “Hrvatska umjetnost u osamdesetim godinama”

– 1990. Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, “Starohrvatskoj baštini u čast”

– 1990. Sarajevo, Galerija Collegium articum, “Hrvatska umjetnost u osamdesetim          godinama”

– 1990. Trogir, Galrija Svi Sveti, “Majstoru Radovanu u čast”

– 1991. Zagreb, Muzejski prostor, “Tisuću godina hrvatske skulpture”

– 1991. Zagreb, Gliptoteka HAZU, “4. triennale hrvatskog kiparstva”

– 1991. Split, Dioklecijanova palača, “Art annale: Rat u Hrvatskoj”

– 1992. Omiš, Crka Duha Svetoga, lzložba “14 postaja križnog puta” (četrnaest autora)

– 1992. Split, Pinakoteka Samostana Gospe od Zdravlja, “Salon sakralne umjetnosti”

– 1992. Zagreb, Galerija studentskog centra, “Nova sakralna umjetnost”

– 1992. Split, Muzejsko-galerijski centar, “Šest splitskih kipara”

– 1992. Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, “Suvremeni hrvatski kipari”, (Izložba djela     koju umjetnici i ljevaonica umjetnina Ujević poklanjaju invalidima Domovinskog        rata)

– 1992. Hvar, Galerija Arsenal, “Hvarski kipari Matici hrvatskoj”

– 1992. Split, Etnografski muzej, Izložba “Ab ovo”

– 1992. Kaštel Lukšić, Dvorac Vitturi, Izložba ostvarenih radova na likovnoj koloniji      “Maestral”

– 1993. Split, Salon sakralne umjetnosti

– 1993. Zagreb, MGC, “28. zagrebački salon”

– 1993. Zagreb, Moderna galerija, Umjetnički paviljn, Salon galerije “Karas”, “New         Croatian art”

– 1994. Labin (Dubrava). “22. mediteranski kiparski simpozij”

– 1995. Split, Galerija Franjevačkog samostana Gospe od Zdravlja; Zagreb, Paviljon       HDLU-a, lzložba “Spomenik Papi Ivanu Pavlu II.”

– 1996. Supetar, Galerija Ivan Rendić, “lzložba iz zbirke Jurja Razmilića”

– 1996. Hvar, Gradska loža (Kovačić, Botteri, Peruzović, Botteri-Peruzović)

– 1996. Pariz, Francuska, Palača UNESCO, “Od palače do grada (10 splitskih slikara i    kipara)”

– 1996. Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, “FIDEM XXV: Exposition internationale   de médailles d’art contemporaines”

– 1997. New York, Ward Nasse Gallery, U.S.A, “Izložba umjetnika-profesora likovne    škole u Splitu” (Dani hrvatske kulture)

– 1997. Split, Podrumi Dioklecijanove palače,”Splitski salon 1997.”

– 1997. Pariz, Maison de l’ UNESCO, “Dix peintres et sculpteurs splitois contemporains”, (deset splitskih suvremenih slikara i kipara)

– 1998. Zagreb, Etnografski muzej, “Za Križem”,

– 1998. Zagreb, Gradec, lzložba “Natječaj za izradu kiparskog rješenja spomenika Marku Maruliću”

– 1998. Zagreb, Gliptoteka HAZU, “Žrtve Bleiburga i žrtve Križnog puta”

– 1998. Zagreb, Muzej Mimara, “250 godina kulture štednje i novčarstva na povijesnom hrvatskom  tlu”

– 1998. Arles, Francuska, St. Trophine, Samostan, “41. međunarodni festival Božićnih    jaslica”

– 1999. Slavonski Brod, Galerija umjetnina, “Branko Ružić i suvremenici” (stalna            izložba),

– 1999. Split, “Izložba slika i skulptura malog formata”

– 2000. Split, Podrumi Dioklecijanove palače, “Splitski salon: Pogled unazad”

– 2000. Zagreb, “Hommage Jurju Juliju Kloviću”

– 2000. Zagreb, Muzej Mimara, “Milenijski prag u medalji i novcu”

– 2000. Zagreb, Gliptoteka HAZU, “7. triennale hrvatskog kiparstva”

– 2000. Zagreb, Klovićevi dvori, “Branko Ružić i suvremenici”

– 2001. Innsbruck, Galerie BTV, “Zeitgenössische Kroatische Kunst”

– 2001. Zagreb, Galerija “Pliva”, Izložba “Otok” (16 autora Hvarana)

– 2001. Split, “32. splitski salon”

– 2001. Split, Galerija umjetnina, “Antologijska djela Galerije umjetnina”

– 2001./2002. Kaštela, Muzej grada Kaštela, “Jaslice”

– 2002. Paris (Francuska), Monnaie de Paris, “FIDEM 2002” (Međunarodni kongres       umjetničke medalje)

– 2002. Tunis, Musee de la Ville de Tunis, “II. mediteranski biennale umjetnosti”

– 2002. Zagreb, Muzej Mimara, “Pasionski motivi”

– 2002. Hvar, Galerija Arsenal

– 2003. Zagreb, Gliptoteka HAZU, “VIII triennale hrvatskog kiparstva”

– 2004. Zagreb, Gliptoteka HAZU, “Staklo u hrvatskom suvremenom kiparstvu”

– 2004. Split, Galerija Kula, “Izložba povodom 1700 godina mučeničke smrti Sv. Dujma”

– 2004. Zagreb, Etnografski muzej, “Hrvatsko Božićevanje”

– 2004. Osijek, “Triennale hrvatskog medaljerstva Ivo Kerdić”

– 2004. Lisabon (Portugal), “FIDEM 2004” (Međunarodni kongres umjetničke medalje),

– 2005. Zagreb, Muzej Mimara, “Hrvatski umjetnici Plehanu: slike i skulpture”

– 2005. Zagreb, Multimedijalna dvorana Glasa Koncila, “Tragom svjedočanstva”

– 2005. Galleria Civica d’Arte Contemporanea,  “Le due rive: artisti italiani e croati”

– 2005. Zagreb, Galerija Forum, “…Smeće”

– 2006. Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, “Novija sakralna umjetnost”

– 2007. Split, Palača Milesi, “100 godina Škole likovnih umjetnosti u Splitu”

– 2007. Sisak, Galerija Striegl, Izložba “Kiparska klasa ’76.”

– 2007. Slavonski Brod, Galerija Ružić, “Skupna izložba skica za skulpture po likovima   iz bajki Ivane Brlić Mažuranić”

– 2007. Split, Dioklecijanovi podrumi, “35. Splitski salon”

– 2008. Zagreb, Galerija Idealni grad, “Svjetlo Božića: Božić u djelima hrvatskih likovnih           umjetnika”

– 2009. Zagreb, Knjžnica Vrapče, “Zagrebačka urbana skulptura”

– 2009. Zagreb, Muzej Mimara, “Izložba medalja i kovanog novca: Izložba prigodom 15             godina rada hrvatskoga novčarskog zavoda”

– 2009. Zagreb, Gliptoteka HAZU, “Suvremeno hrvatsko kiparstvo”

– 2009. Beč, Kunstlerhaus, “Suvremeno hrvatsko kiparstvo”

– 2009. Berlin, Foaje Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke, “Suvremeno hrvatsko             kiparstvo”

– 2009. Bratislava, Dom kulture, “Suvremeno hrvatsko kiparstvo”

– 2010. Trst, Salon degli incanti, “Suvremeno hrvatsko kiparstvo”

– 2010. Pečuh, Galerija Cella Septichora, “Suvremeno hrvatsko kiparstvo”?

– 2010. Ljubljana, Galrija Jakopič, “Suvremeno hrvatsko kiparstvo”

– 2010. Split, Galerija Vinko Draganja OP, “Crux Christi Veritas Croatie”

– 2010 Čapljina, Galerija Vjeko Božo Jarak- Podkosa

– 2010. Split, Stara gradska vijećnica, “Participacija, ne simulacija”,

– 2010. Šibenik, Galerija svetog Krševana, “Jurjeva katedrala”

– 2011. Budimpešta, Mađarska nacionalna galerija, “Suvremeno hrvatsko kiparstvo”

– 2011. Zagreb, Muzej Mimara, “Papa kao motiv u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti”

– 2011. Šibenik, Muzej grada Šibenika, “More, ljudi, obala”, kolovoz 2011.

– 2011. Lendava, Lendavski dvorac, “Osam suvremenih hrvatskih umjetnika”

– 2011. Zagreb, Gliptoteka HAZU, Izložba “Skulptura u kamenu 1991.-2011.”

– 2011. Zagreb, Galerija hrvatske sakralne umjetnosti, “Adventsko- Božićna izložba: O   Božjem dolasku na zemlju”

– 2012. Zadar, Crkva sv. Donata, “Častimo te, križu sveti”

– 2012. Split, Stara gradska vijećnica, “Sjećanje” (izložba likovnih djela u povodu 20.      obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske)

– 2012. Zagreb, Gliptoteka HAZU, “11. triennale hrvatskog kiparstva”

– 2012. Salon galerije Antuna Augustinčića, “UMAS U GAA”

– 2012. Čapljina (Bosna i Hercegovina), Umjetnička galerija Hrvatskog kulturnog središta Založbe kralja Tomislava, „Portreti u dvije hercegovačke zbirke likovne umjetnosti 20. stoljeća“

– 2013. Zagreb, Muzej Mimara, „Transparentna ljepota“, hrvatsko kiparstvo u staklu

– 2013. Zagreb, Etnografski muzej, „Hrvatske božićne jaslice“

– 2016. Zagreb, „Suvremena hrvatska medalja“, Studio Moderne galerije Josip Račić

– 2016. Split, „Svjetlost Božića“, Stara gradska vijećnica

– 2016. Zagreb, Domitrovićeva kula na Kaptolu, Stepinac: „Put svetosti, Stepinac očima hrvatskih kipara“

– 2017. Grobnik, Galerija suvremene umjetnosti u Kaštelu Grobnik, „9“ (izložba devetorice kipara sudionika kiparskoga simpozija na Grobniku)

– 2018.  Zagreb, Umjetnički pavoljon, „Šuma“

– 2018. Zagreb, Umjetnički paviljon, „Zbirka Roglić“

– 2018. Split, Stara gradska vijećnica, „Božićna izložba“

– 2018. Zagreb, Gliptoteka HAZU, 13. trijenale hrvatskog kiparstva

– 2018. Split, Splitski salon Javna skulptura

– 2019. Split, Galerija Znanstvenoga zavoda HAZU (Palača Milesi), Salon kršćanske likovnosti „Ivo Dulčić“ (Dani kršćanske kulture)